Nedakonice

Plavební omezení na komoře

V této době neexistují žádná plavební omezení na této komoře.

O plavební komoře

Plavební komora se nachází na řece Moravě v km 26,803 plavební cesty, v blízkosti jezu Nedakonice u obce Nedakonice. Je to jedna ze tří plavebních komor v říčním úseku.

Plavební komora je elektrifikovaná a automatizovaná na jednotný systém ovládání dálkovým ovladačem, včetně signalizace. Je zde zachována i možnost ručního ovládání pomocí kliky.

Elektrifikace a automatizace plavební komory byla provedena v roce 2005.

Kompletní rekonstrukce technologické a stavební části byla provedena v roce 2006.

Technické údaje
celková délka plavební komory 67,8 m
užitná délka plavební komory 56,0 m
šířka plavební komory 5,3 m
hloubka plavební komory 5,4 m
výška záporníku 1,86 m
rozdíl plavebních hladin 1,58 m

Foto plavební komory

Galerie plavební komory

http://batuvkanal.pmo.cz/cz/foto/pk-spytihnev/

Mapa