Strážnice II

Plavební omezení na komoře

V této době neexistují žádná plavební omezení na této komoře.

O plavební komoře

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Veselí nad Moravou – Petrov v km 10,220 plavební cesty, v blízkosti klapkového jezu na říčce Veličce. Horní rejda této plavební komory zaúsťuje do říčky Veličky. Tato plavební komora je osazena ještě další dvojicí vzpěrných vrat v opačném směru pro možnost překonávání výškového rozdílu plavebních hladin při zvýšených průtocích v říčce Veličce. Koncové vrata z této dvojice v horním ohlaví plavební komory slouží zároveň jako protipovodňové vrata k zachycení povodňových stavů v říčce Veličce.

Plavební komora je po celkové rekonstrukci v roce 2000 až 2001. Byla provedena oprava a povrchová ochrana technologické části, repase pohonů a oprava stavebních částí.

V roce 2007 byla na této plavební komoře provedena automatizace protipovodňových vrat, při zachování možnosti ručního ovládání pomocí kliky.

Vyřešením vodohospodářského uzlu na říčce Veličce ve Strážnici (nahrazení vakového jezu za klapkový s automatickým udržováním plavební hladiny) se na této plavební komoře neprovádí manipulace.

Technické údaje
celková délka plavební komory 53,55 m
užitná délka plavební komory 38,6 m
šířka plavební komory 5,3 m
hloubka plavební komory 4,25 m
výška záporníku 0 m
rozdíl plavebních hladin 0 m

Foto plavební komory

Galerie plavební komory

http://batuvkanal.pmo.cz/cz/foto/pk-spytihnev/

Mapa