Huštěnovice

Plavební omezení na komoře

V této době neexistují žádná plavební omezení na této komoře.

O plavební komoře

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Staré Město – Spytihněv v km 37,527 plavební cesty

Plavební komora je plně elektrifikovaná a automatizovaná na jednotný systém ovládání dálkovým ovladačem, včetně signalizace. Je zde zachována i možnost ručního ovládání pomocí kliky.

Kompletní rekonstrukce technologické a stavební části včetně elektrifikace byla provedena v roce 2003.

Byla provedena automatická regulace plavební hladiny v úseku PK Huštěnovice – PK Staré Město.

Technické údaje
celková délka plavební komory 51,1 m
užitná délka plavební komory 38,5 m
šířka plavební komory 5,3 m
hloubka plavební komory 4,9 m
výška záporníku 2,5 m
rozdíl plavebních hladin 2,8 m

Foto plavební komory

Galerie plavební komory

http://batuvkanal.pmo.cz/cz/foto/pk-spytihnev/

Mapa