Plavební omezení

Aktuálně platná plavební omezení

Na základě žádosti Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, vydala Státní plavební správa, pobočka Přerov Opatření obecné povahy 143 / 2023, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec, v plavební komoře Babice včetně horní a dolní rejdy plavební komory. Úsek vodní cesty od k. km 40,650 po k. km 40,950 včetně plavební komory Babice je mimo provoz od dne 02. 10. 2023 do 20. 04. 2024.

Na základě žádosti Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, vydala Státní plavební správa, pobočka Přerov Opatření obecné povahy 144 / 2023, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec, pod mostem obslužné komunikace v Huštěnovicích. Úsek vodní cesty pod mostem obslužné komunikace v Huštěnovicích v k. km 39,606 je mimo provoz od dne 02. 10. 2023 do 27. 10. 2023.

Na základě žádosti Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, vydala Státní plavební správa, pobočka Přerov Opatření obecné povahy 145 / 2023, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec, v dolní rejdě plavební komory Spytihněv. Úsek vodní cesty od k. km 43,700 po k. km 43,800 včetně plavební komory Spytihněv je mimo provoz od dne 02. 10. 2023 do 20. 04. 2024.

Na základě žádosti Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, vydala Státní plavební správa, pobočka Přerov Opatření obecné povahy 146 / 2023, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec, pod mostem obslužné komunikace v Babicích. Úsek vodní cesty pod mostem obslužné komuniokace v Babicích v k. km 41,742 je mimo provoz od dne 23. 10. 2023 do 24. 11. 2023.

Na základě žádosti Agromeli spol. s r. o., Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno, vydala Státní plavební správa, pobočka Přerov Opatření obecné povahy 152 / 2023, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec, v horní rejdě plavební komory Veselí nad Moravou, včetně plavební komory Veselí nad Moravou. Úsek vodní cesty od k. km 18,000 po k. km 18,200 včetně plavební komory Veselí nad Moravou je mimo provoz od dne 02. 10. 2023 do 11. 10. 2023.

Aktuální informace a plavební omezení

Obsluha plavebních komor probíhá v měsících květen a září vždy v pátek, v sobotu, v neděli a ve svátek od 9:30 do 18:00 hodin. V měsících červen, červenec a srpen vždy úterý až neděle a ve svátek od 9:30 do 18:00 hodin.

Upozorňujeme, že v době od 13:30 do 14:00 hodin je pro obsluhu plavebních komor stanovena povinná polední přestávka a provoz plavebních komor je v tuto dobu omezen.

Současně oznamujeme, že začátek posledního proplavovacího cyklu bude prováděn nejpozději 15 minut před koncem pracovní doby.

Manipulace na plavebních komorách o státních svátcích je stejná jako manipulace o nedělích.

Přístaviště jsou veřejná, slouží pouze k nastoupení a vystoupení posádek lodí. V přístavištích je zakázáno dlouhodobé stání, kotvení a vyvazování lodí. Pravidelná osobní lodní doprava má ve veřejných přístavištích přednost před ostatními uživateli vodní cesty.

Plavba po řece Moravě probíhá tehdy, pokud je průtok v profilu Kroměříž menší než 100 m³/s (horní úsek) a v profilu Strážnice menší než 120 m³/s (dolní úsek).

Organizace omezení plavebního provozu

V případě kritického nedostatku vody na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec je stanoveno Státní plavební správou režimové opatření při proplouvání plavebními komorami a omezení ponoru plavidel následovně:

1. proplouvání všemi plavebními komorami bude probíhat vždy mimo pondělí v 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 hodin a proplouvání bude začínat vždy z dolní rejdy plavební komory

2. ponor plavidel nesmí přesahovat hodnotu 0,60 m

Toto opatření obecné povahy platí pro všechna plavidla při poklesu průtoku pod 5 m³ dle údajů ČHMÚ na limnigrafické stanici Spytihněv.