Staré Město

Plavební omezení na komoře

V této době neexistují žádná plavební omezení na této komoře.

O plavební komoře

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Staré Město – Spytihněv v km 36,047 plavební cesty, dolní rejda této plavební komory zaúsťuje do řeky Moravy. V plavební komoře jsou kromě plavebních vrat osazena v dolním ohlaví plavební komory protipovodňová vrata na zachycení povodňových stavů na řece Moravě.

Plavební komora je plně elektrifikovaná a automatizovaná na jednotný systém ovládání dálkovým ovladačem, včetně signalizace. Je zde zachována i možnost ručního ovládání pomocí kliky.

Kompletní rekonstrukce technologické a stavební části včetně elektrifikace byla provedena v roce 2001 a 2003.

Byla provedena automatická regulace plavební hladiny v úseku PK Huštěnovice – PK Staré Město na obtokových stavidel (horní i dolní) PK Staré Město.

Technické údaje
celková délka plavební komory 51,7 m
užitná délka plavební komory 39,1 m
šířka plavební komory 5,3 m
hloubka plavební komory 4,0 m
výška záporníku 0,94 m
rozdíl plavebních hladin 1,14 m

Foto plavební komory

Galerie plavební komory

http://batuvkanal.pmo.cz/cz/foto/pk-spytihnev/

Mapa