Uherský Ostroh

Plavební omezení na komoře

V této době neexistují žádná plavební omezení na této komoře.

O plavební komoře

Plavební komora se nachází na řece Moravě v km 22,264 plavební cesty, v blízkosti pevného jezu Uherský Ostroh uprostřed města Uherský Ostroh. Je to jedna ze tří plavebních komor v říčním úseku.

Plavební komora byla modernizována na ovládání pohonů pomocí hydraulického systému, pomocí tlačítek v ovládacích skříní u dolního i horního ohlaví plavební komory. Tato modernizace byla provedena v roce 1998 – 1999.

V roce 2006 bylo ovládání plavební komory rozšířeno o automatizaci na jednotný systém ovládání pomocí dálkového ovládače.

V závěru roku 2006 byla provedena oprava zvedacího mechanizmu lávky přes horní ohlaví plavební komory a tím umožněno proplouvání lodí přes plavební komoru i za větších vodních stavů v řece Moravě.

Na této plavební komoře se nachází jeden ze dvou otočných mostů přes plavební komoru.

Technické údaje
celková délka plavební komory 67,8 m
užitná délka plavební komory 56,0 m
šířka plavební komory 5,3 m
hloubka plavební komory 5,1 m
výška záporníku 0,89 m
rozdíl plavebních hladin 1,61 m

Foto plavební komory

Galerie plavební komory

http://batuvkanal.pmo.cz/cz/foto/pk-spytihnev/

Mapa