Vnorovy I 

Plavební omezení na komoře

V této době neexistují žádná plavební omezení na této komoře.

O plavební komoře

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Veselí nad Moravou – Petrov v km 13,225 plavební cesty, v blízkosti jezu Vnorovy na řece Moravě. Dolní rejda této plavební komory zaúsťuje do řeky Moravy. Na dolním ohlaví plavební komory jsou zabudovány protipovodňové vrata k zachycení povodňových stavů v řece Moravě.

Plavební komora byla modernizována na ovládání pohonů pomocí hydraulického systému, pomocí tlačítek v ovládacích skříních u dolního i horního ohlaví plavební komory. Tato modernizace byla provedena v roce 1999 – 2000. Taktéž byla provedena i signalizace plavební komory, povrchová ochrana technologické a částečně i oprava stavební části.

V roce 2006 bylo ovládání plavební komory rozšířeno o automatizaci na jednotný systém ovládání pomocí dálkového ovládače.

V roce 2007 byla na této plavební komoře provedena automatizace protipovodňových vrat, při zachování možnosti ručního ovládání pomocí kliky.

Technické údaje
celková délka plavební komory 53,25 m
užitná délka plavební komory 41,45 m
šířka plavební komory 5,3 m
hloubka plavební komory 6,2 m
výška záporníku 3,2 m
rozdíl plavebních hladin 2,92 m

Foto plavební komory

Galerie plavební komory

http://batuvkanal.pmo.cz/cz/foto/pk-spytihnev/

Mapa