Vnorovy II

Plavební omezení na komoře

V této době neexistují žádná plavební omezení na této komoře.

O plavební komoře

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Veselí nad Moravou – Petrov v km 12,994 plavební cesty, v blízkosti jezu Vnorovy na řece Moravě. Horní rejda této plavební komory zaúsťuje do řeky Moravy. Tato plavební komora je osazena ještě další dvojicí vzpěrných vrat v opačném směru pro možnost překonávání výškového rozdílu plavebních hladin při zvýšených průtocích v řece Moravě. Koncové vrata z této dvojice v horním ohlaví plavební komory slouží zároveň jako protipovodňové vrata k zachycení povodňových stavů v řece Moravě.

Plavební komora byla modernizována na ovládání pohonů pomocí hydraulického systému, pomocí tlačítek v ovládacích skříní u dolního i horního ohlaví plavební komory. Tato modernizace byla provedena v roce 1999 – 2000. Taktéž byla provedena i signalizace plavební komory, povrchová ochrana technologické a částečně i oprava stavební části.

V roce 2006 bylo ovládání plavební komory rozšířeno o automatizaci na jednotný systém ovládání pomocí dálkového ovládače.

V roce 2007 byla na této plavební komoře provedena automatizace protipovodňových vrat, při zachování možnosti ručního ovládání pomocí kliky.

Na této plavební komoře se nahází jeden ze dvou otočných mostů přes plavební komoru.

Technické údaje
celková délka plavební komory 59,1 m
užitná délka plavební komory 38,5 m
šířka plavební komory 5,3 m
hloubka plavební komory 5,28 m
výška záporníku 1,08 m
rozdíl plavebních hladin 0,92 m

Foto plavební komory

Galerie plavební komory

http://batuvkanal.pmo.cz/cz/foto/pk-spytihnev/

Mapa