Přehled

Vybudované přístaviště a přístavy na vodním toku Morava

Přístaviště Otrokovice – vybudované na levém břehu řeky Moravy, je situováno v prostoru před veslařskou loděnicí v části zvané Bahňák ve městě Otrokovice. Součástí přístaviště je třístupňové pevné přístavní betonové molo o délce 60 m s možností napojení na elektrickou energii, dále spouštěcí rampa s navijákem a přístupový bezbariérový chodník. U přístaviště je vybudováno parkoviště osobních automobilů.

Přístaviště Napajedla - centrum - přístaviště je vybudováno na levém břehu řeky Moravy v centru města Napajedla, ulice Nábřeží. Součástí přístaviště je třístupňové pevné betonové molo o délce 45 m s možností napojení na elektrickou energii a pitnou vodu a přístupový bezbariérový chodník napojující se na chodník a veřejnou komunikaci.

Přístaviště Napajedla – Pahrbek - přístaviště na levém břehu řeky Moravy u rekreačního centra Pahrbek na k. ú. Napajedla. Součástí přístaviště je třístupňové pevné molo o délce 40 m. Součástí je i bezbariérový přístupový chodník. V návaznosti na přístaviště se v těsné blízkosti nachází zpevněná plocha využitelná jako parkoviště.

Přístaviště Uherské Hradiště – přístaviště je vybudováno na levém břehu řeky Moravy v prostoru mezi lávkou pro pěší a silničním mostem. Součástí přístaviště je třístupňové přistávací pevné betonové molo o délce 60 m s možností napojení na elektrickou energii a pitnou vodu, včetně dvou schodišť, s několika možnostmi přístupů k přístavišti včetně bezbariérového s nástupem od stávajícího sjezdu u silničního mostu.

Přístaviště Kunovský les - přistávací místo na pravém břehu řeky Moravy před plavební komorou u Kunovského jezu. Součástí přístaviště je pevné betonové molo o délce 45 m a přístupový bezbariérový chodník. Na přístavní betonové molo bezprostředně navazuje vyčkávací a servisní stání před plavební komorou.

Přístaviště Kostelany nad Moravou – přístaviště je vybudováno na pravém břehu řeky Moravy v areálu obce. Součástí přístaviště je pevné třístupňové betonové molo o délce 30 m s možností napojení na elektrickou energii a pitnou vodu. Molo je dostupné z místní komunikace bezbariérovým přístupovým chodníkem.

Přístaviště v dolní rejdě PK Uherský Ostroh – přístaviště je vybudováno na levém břehu Moravy. Součástí přístaviště je pevné betonové třístupňové molo o délce 30 m s možností napojení na elektrickou energii a pitnou vodu. Součástí přístaviště je bezbariérový přístupový chodník s napojením na místní komunikaci.

Přístaviště Rohatec-kolonie - Přístaviště je situováno v k. ú. Rohatec, lokalita „Kolonie“, na pravém břehu řeky Moravy. Součástí přístaviště je přistávací molo o délce 48 m a šířce 3 m, k přistávacímu molu je zřízeno schodiště a bezbariérový přístupový chodník.

Přístaviště Rohatec - přístaviště tvoří pevné betonové molo, ke kterému vede bezbariérový přístupový chodník, WC, půjčovna kol a občerstvení.

Přístaviště Hodonín – přístav je situován na pravém břehu řeky Moravy v sousedství jezu a Veslařského klubu Hodonín. Součástí přístaviště je pevné betonové třístupňové molo o délce 50 m se schodištěm a přístupová bezbariérová komunikace pro pěší, která slouží i jako sjízdná rampa pro spouštění plavidel do vody. Nedaleko přístaviště je možnost občerstvení, veřejné WC a půjčovna lodí.

Vybudované přístaviště a přístavy na Baťově kanále

Přístaviště Spytihněv - přístaviště v horní rejdě plavební komory. Součástí přístaviště je třístupňové přistávací pevné betonové molo o délce 60 m s možností napojení na elektrickou energii a pitnou vodu, včetně přístupového schodiště a bezbariérové sjízdné rampy.

Přístaviště Babice – přístaviště na pravém břehu Baťova kanálu před křížením s Kudlovickým potokem. Součástí přístaviště je pevné betonové molo o délce 30 m. Součástí přístaviště je přístupový chodník.

Přístav Veselí nad Moravou – jedná se o rekreační přístav bazénového typu na levém břehu Baťova kanálu s možností napojení na elektrickou energii a pitnou vodu, kotvení, sjezdu do vody, ubytování, občerstvení, stanování a táboření, půjčovna lodí, parkoviště, WC, sprchy, PHM.

Přístaviště Hvězdárna Veselí nad Moravou - přístaviště na pravém břehu Baťova kanálu u hvězdárny, součástí přístaviště je pevné betonové molo o délce v délce 15 m s možností krátkodobého kotvení.

Přístaviště Strážnice – přístaviště na levém břehu Baťova kanálu s možností krátkodobého kotvení, součástí přístaviště je pevné betonové třístupňové molo o délce 30 m, s přístupovým schodištěm a bezbariérovou sjízdnou rampou, v blízkosti se nachází půjčovna lodí, sjezd do vody, občerstvení, sprchy, WC a parkování.

Přistávací hrana Strážnice – kolmá přistávací betonová hrana na levém břehu Baťova kanálu o délce 70 m, navazující po toku na přístaviště Strážnice, hrana sloužící pro zvýšení kapacity návštěvního místa s možností napojení na elektrickou energii a pitnou vodu. Přístup na přistávací hranu je zajištěn krátkým schodištěm.

Přístaviště Strážnice (laguna) – přístaviště bazénového typu je vybudováno na pravém břehu Baťova kanálu v bývalé laguně (zimovišti) v bezprostřední blízkosti Skanzenu. Pevné betonové molo o délce 120 m s přístupovým schodištěm slouží pro kotvení rekreačních plavidel a plavidlo osobní lodní dopravy.

Přístav Petrov – jedná se o rekreační přístav bazénového typu na levém břehu Baťova kanálu s možností napojení na elektrickou energii a pitnou vodu, možností kotvení, půjčovna lodí, sjezd do vody, občerstvení, stanování a táboření, parkoviště, WC, sprchy. Přístup na pevné molo je umožněn schodištěm a sjízdnou rampou. Součástí přístavu je i lodní jeřáb pro možnost spouštění lodí na vodní hladinu.

Přístaviště Petrov – přístaviště na Baťově kanále nad plavební komorou o délce 30 m, součástí je pevná betonová přístavní hrana, vč. přístupového chodníku a schodiště, nad přístavištěm je vybudován sjezd pro lodě.

Přístaviště Sudoměřice - přístaviště u Výklopníku na pravém břehu Baťova kanálu, přístaviště je pevné betonové třístupňové molo o délce 45 m. Součástí přístaviště je přístupové schodiště a bezbariérový přístupový chodník s napojením na místní komunikaci.

Přístav Skalica – přístav na levém břehu Baťova kanálu před jezem Sudoměřice, jedná se o pevné betonové molo s přístupovým schodištěm a sjízdnou rampou, s možností zakotvení, sjezdem do vody, půjčovnou lodí a kol, informační kancelář, občerstvení, WC.

Budovaná přístaviště

V současné době se nebudují žádné nové objekty.

Přístavy a přístaviště v záměrech

Přístav Kroměříž - přístaviště na pravém břehu řeky Moravy v centru města na Erbenově nábřeží.

Přístaviště Kvasice na řece Moravě – přístaviště na pravém břehu řeky Moravy v blízkosti obce Kvasice

Přístav Pahrbek - přístav bazénového typu včetně doprovodní infrastruktury cestovního ruchu, využívající existující slepé rameno řeky Moravy v rekreačním území Pahrbek v k. ú. Napajedla

Přístav Slovácko - přístav bazénového typu včetně doprovodné infrastruktury cestovního ruchu bude situován na pravém břehu řeky Moravy v k. ú. Staré Město.

Přístaviště Uherský Ostroh na řece Moravě - na pravém břehu řeky Moravy, pod silničním mostem.

Přístav Hodonín přístav bazénového typu včetně doprovodní infrastruktury cestovního ruchu v lokalitě Očovské louky, v blízkosti veslařského klubu.